Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก | เกี่ยวกับ | ขั้นตอนขอรับบริการ | บริการสำหรับนักศึกษาพิการ | บริการสำหรับอาจารย์ผู้สอน
งานอาสาสมัคร | แบบฟอร์ม (Downloand) | สื่อการเรียนการสอน (Downloand) | กระดานข่าว | ติดต่อเรา
  วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2564
   
   ปฏิทินการศึกษา
   ระบบบริการนักศึกษา
   ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
 

 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 10 คน
เดือนนี้ 50 คน
ปีนี้ 50 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 6,198

 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
   
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Example Frame
 
บริการสำหรับอาจารย์ผู้สอน

=== คู่มืออาจารย์ ฉบับปรับปรุง ===

     การช่วยเหลือคณาจารย์ในคณะต่าง ๆ  ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ คือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรจัดให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้แก่นักศึกษาพิการแต่ละคนอย่างเหมาะสม  เพื่อให้ความบกพร่องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ซึ่งโดยปกติแล้วคณะ/อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบว่ามีนักศึกษาคนใดมาเรียนวิชาอะไรบ้างในคณะ

    หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการหรือเรียกสั้นๆ ว่า DSS  ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานกับทางคณะในการแจ้งให้ทราบว่ามีนักศึกษาพิการชื่ออะไร  พิการประเภทไหน  นักศึกษาพิการแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนอะไรบ้าง  ซึ่งทางคณะควรจัดให้แต่ถ้าทางคณะไม่สามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้  ทางหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอาจจะจัดสิ่งที่ขาดแคลนนี้ให้แทน

      เนื่องจากนักศึกษาพิการจะต้องเรียนในห้องเรียนของคณะต่าง ๆ  คณะ/คณาจารย์จึงจำเป็นจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาพิการในห้องเรียน เช่น ล่ามภาษามือ เจ้าหน้าที่จดคำบรรยายหรือเครื่องมือ เช่น การขยายจอภาพหรือตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น รวมถึงจัดระบบการสอบที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาพิการ เช่น จัดคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือโปรแกรมขยายจอภาพและการขยายเวลาสอบ เป็นต้น  ถ้าขาดระบบการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ นักศึกษาพิการจะไม่สามารถเรียนให้สำเร็จการศึกษาได้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาทั่วไป

แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการแต่ละประเภทความพิการ  มีดังนี้

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ลักษณะความบกพร่องของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่อาจารย์ผู้สอนสามารถสังเกตได้ดังนี้

       1. นักศึกษาจะสวมเครื่องช่วยฟังที่ใบหูโดยจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน  กรณีที่นักศึกษาไม่ได้สวมเครื่องช่วยฟัง  เมื่ออาจารย์ผู้สอนเอ่ยถามหรือขานเรียก  นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะไม่สนองตอบ  เช่น  ไม่ตอบคำถามไม่หันหน้ามาหาตามการเรียกแม้จะตะโกนเรียกแล้วก็ตาม

       2. เมื่ออาจารย์ผู้สอนกล่าวทักทายนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน  นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินจะสะกิดเพื่อนให้ช่วยบอกหรือแสดงท่าทางแทนการพูด  เป็นต้น

       3. กรณีที่มีนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาเรียนร่วมในชั้น ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจารย์ผู้สอนจะสังเกตได้ว่าเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้สื่อสารกัน นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน
จะใช้ภาษามือแสดงท่าทางต่าง ๆ ในการพูดคุยกันแทนการใช้เสียงพูด

        4. เมื่อมีการทดสอบโดยการเขียนเพื่อบรรยายหรือตอบคำถาม นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินจะพยายามเปิดหนังสือเพื่อหาคำตอบ หากให้คิดคำตอบเองจะเขียนช้ามากเขียนคำศัพท์ตกหล่นสะกดผิด เขียนประโยคกลับกัน ตัวอย่างเช่น ประโยคคำถามจะถามว่ากินข้าวหรือยัง เป็นนักศึกษาหูหนวกจะพูดว่าข้าวกินหรือยัง เป็นต้น เนื่องจากความผิดพลาดเหล่านี้  ส่วนหนึ่งมาจากข้อจำกัดทางด้านภาษาทำให้การใช้คำศัพท์ของเด็กกลุ่มนี้จะใช้คำศัพท์สั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน

       5. เมื่อผู้สอนเขียนคำถามที่ซับซ้อน นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินอาจไม่เข้าใจหรือเขียนตอบไม่ตรงประเด็นที่ครูต้องการทราบ โดยเฉพาะหากเขียนคำศัพท์ยากที่นักศึกษาไม่เคยใช้และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
       6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินโดยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด  แม้ว่านักศึกษาจะเข้าเรียนครบทุกครั้ง ส่งงานครบทุกชิ้น ยกเว้นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีทักษะการปฏิบัติดี เช่น งานด้านศิลปะ ด้านกีฬา เป็นต้น
       ข้อควรคำนึง

1. การจัดการเรียนการสอนควรหลีกเหลี่ยงการสอนแบบ Talk and Chal

2. หากงานที่มอบหมายมีความซับซ้อนควรมอบหมายงานกลุ่ม  และจัดให้นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาปกติ

3. ควรหาแนวทางช่วยเหลือทางด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาตามความเหมาะสมและดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน

4. การเขียนสื่อสารกับนักศึกษาจะต้องใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

      แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์ เมื่อมีนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินร่วมชั้นเรียนท่านสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

      1. ในกรณีที่มีล่ามภาษามือในห้องเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถพูดกับนักศึกษาได้โดยตรง โดยล่ามภาษามือจะทำหน้าที่เป็นผู้แปล

      2. ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ทราบว่าผู้สอนจะพูดด้วย ผู้สอนสามารถโบกมือหรือแตะไหล่เพื่อให้นักศึกษาทราบว่าท่านต้องการพูดด้วย

      3. ในขณะผู้สอนทำการสอนหน้าชั้นเรียนให้แน่ใจว่านักศึกษาสามารถเห็นริมฝีปากอย่างชัดเจนและควรหลีกเลี่ยงการนำวัสดุปิดปังริมฝีปากระหว่างการสื่อสารกับนักศึกษา

      4.  ผู้สอนไม่ควรหันหลังหรือก้มหน้าขณะพูดกับนักศึกษา เพราะนักศึกษาจะไม่สามารถอ่านริมฝีปากอาจารย์ได้

      5. ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน ควรเป็นภาษาหรือคำที่เข้าใจได้ง่ายหากนักศึกษาแสดงท่าทางไม่เข้าใจ ผู้สอนควรอธิบายเพิ่มเติมมากกว่าที่จะถ้วนซ้ำประโยคที่ได้พูดแล้ว

      6. น้ำเสียงที่ใช้ควรใช้น้ำเสียงปกติ โดยไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังกว่าปกติเพราะนักศึกษาได้ใช้เครื่องช่วยฟังขยายเสียงในความดังทั่วไป

      7. ในกรณีที่ไม่มีล่ามภาษามือในห้องเรียน หากผู้สอนมีเอกสารที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมขอให้มอบหมายแก่นักศึกษาเพื่อทางหน่วย DSS จะได้จัดบริการช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาเพื่อทำความเข้าใจก่อนเข้าชั้นเรียน

      8. กลุ่มวิชาที่เป็นอุปสรรคต่อลักษณะความพิการควรมีการมอบหมายงานทดแทนต่างจากนักศึกษาอื่นๆหรืออาจจะปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาพิการ

 


   
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทความ,วิจัย
  ตำแหน่งว่างงานสำหรับคนพิการ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำหรับเจ้าหน้าที่
  โครงการและกิจกรรม
  รายงานผลการดำเนินงาน
  หน่วยงานภายใน
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
  หน่วยงานบริการระยะแรกเริ่ม
  หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
  ผู้ดูแลระบบ
  แบบประเมินผลการให้บริการ