เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

ข่าวด่วน

อ่าน

-
 ประชุมนักศึกษาโควตา  
388
-
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี  
5,116
-
 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบตกค้าง) ระหว่าง 1- 15 กุมภาพันธ์ 2560  
1,649
-
 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปัการศึกษา 2559 รอบตกค้าง  
501
-
 ขอเชิญชวนชาวราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจุดเทียน - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายควายอาลัยแดีพ่อหลวงของแผ่นดิน  
318
-
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ.2559  
330
-
 การจัดจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการ “ราชภัฎเสริมโอกาส” (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
571

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประกาศ

อ่าน

-
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  
416
-
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  
380
-
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อพรรคนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  
325
-
 ประกาศ กองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา  
94
-
 การรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธิรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2563  
1,094
-
 การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562  
293
-
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2562  
342

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่าน

-
 โครงการ ตักบาตรมหากุศล รวมน้ำใจคนโคราช  
210
-
 โครงการ Maharat Valentine Running in love 2019  
307
-
 ประกาศ กำหนดการ ขั้นตอน จิตอาสา  
335
-
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
501
-
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอยาเสพติด  
200
-
 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)  
842
-
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  
2,048

อ่านข่าวทั้งหมด


ปฏิทินกองพัฒนานักศึกษา

อ่าน

-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562  
969
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  
7,932
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  
4,571
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559  
546
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558  
893
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557  
480
-
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556  
2,231

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

อ่าน

-
 นักศึกษาวิชาทหารอ่านทางนี้  
1,666
-
 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร  
1,343
-
 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี การศึกษา 2559  
3,527
-
 กำหนดการฝึกภาคที่ตั้งของนักศึกษาวิชาทหาร  
1,664

อ่านข่าวทั้งหมด


กีฬาและนันทนาการ

อ่าน

-
 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Game"  
651
-
 กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42  
854
-
 กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41  
461
-
 การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40  
361
-
 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  
316
-
 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39  
1,060
-
 เชิญผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภทประชุม  
884

อ่านข่าวทั้งหมด


ประกาศ / คำสั่ง / ระเบียบ

อ่าน

-
 ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2544  
257
-
 ประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ อัตราค่าตอบแทนและสวัวดิการแก่บุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬา  
232
-
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
233
-
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬา  
227
-
 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน พ.ศ. 2559  
214
-
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ  
195
-
 ประกาศเรื่องกำหนดอัตราจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักกีฬา และคณะกรรมการพัฒนากีฬา  
212

อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประกาศ มหาวิทยาลัย

อ่าน

-
 ประกาศเรื่องการจัดตั้งพรรคนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560  
643
-
 ประกาศเรื่องการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดเขตสูบบุหรี่  
191
-
 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทำกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.(เพิ่มเติม)  
1,368
-
 ประกาศมหาวิทยาลัยการทำกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคกศ.ปช.  
3,430

อ่านข่าวทั้งหมดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556