ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 

ข่าวทุน กยศ.

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์งานทุนและแนะแนว  
รายชื่อและลำดับการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ฯและลงนามแบบยืนยันฯ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และ ลักษณะที่2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. 2/2562  
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศก่อนการกู้ยืม 2/2562 (กลุ่มทำบันทึกข้อความก่อนวันที่ 9 พ.ย. 62)  
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และลักษณะที่ 2 เทอม 2/2562 นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี (ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช.)  
ประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และ ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2) ทุกคณะทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2) ทุกคณะทุกชั้นปี ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 1/2562  
ประชาสัมพันธ์ เอกสารขอเปิดบัญชีเป็น 0 สำหรับนักศึกษาที่เลือกธนาคารกรุงไทย  
ประกาศ ให้นักศึกษาที่่ทำบันทึกขอดำเนินการล่าช้า มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) 1/2562  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
ประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562(เพิ่มเติม) ทุนกู้ยืมฯลักษณะที่ 2 งวดที่ 2  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม,ได้รับยกเว้นค่าเทอม และนักศึษาที่ลาออก ที่มหาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้นักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 1-8 (ลักษณะที่ 2)ง  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษา 1/2562 งวดที่ 8-10  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่ 2) ที่ธนาคารได้โอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษา 1/2562 (ลักษณะที่ 1 งวดที่1-7) (ลักษณะที่ 2งว  
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1) และ(ลักษณะที่2) ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ประจำปีการศึกษา 2/2561 งวดที่ 1,3-4,6-8  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่1)และ (ลักษณะที่ 2) ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 6-9) (ลักษณะที่ 2  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1) ที่ธนาคารได้โอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคกาศึกษา 2/2561 (งวดที่ 1-5)  
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่2) ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ประจำภาคการศึกษา 1/2561 ทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1 งวดที่ 10-12 ,ลักษณะที่ 2 งวดที่ 6)  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563  
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2562  
รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2562  

ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

ข่าวงานแนะแนว

ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
เรียกตัวสำรองนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ข่าวงานแนะแนวทั้งหมด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

Slide 1
Example Frameงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام