Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

វគ្គសិក្សាដែលបានផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យនេះបានរួមបញ្ចូល

វគ្គសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាមាន 70 មុខវិជ្ជាមានដូចជា មុខវិជ្ជា ។
1. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំមាន 19មុខវិជ្ជា ។
2. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាត្រ្តមាន 15មុខវិជ្ជា ។
3. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល មាន 1មុខវិជ្ជា ។
4.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈមាន 9មុខវិជ្ជា ។
5.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តច្បាប់មាន 1មុខវិជ្ជា ។
6.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តរដ្ឋបាលសាធារណៈ មាន 1មុខវិជ្ជា ។
7.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តវិចិត្រសិល្បៈមាន 2មុខវិជ្ជា ។
8.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មមាន 9មុខវិជ្ជា ។
9.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តស្ថាបត្យកម្ម មាន 1មុខវិជ្ជា ។
10.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តការទំនាក់ទំនងសិល្បៈគំនូរមាន 1មុខវិជ្ជា ។
11.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មមាន 9មុខវិជ្ជា ។
12.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច មាន 1មុខវិជ្ជា ។
13. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យមាន 1មុខវិជ្ជា ។


1. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ 1.1. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកគណិតវិទ្យា ។
1.2. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ។
1.3. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច។
1.4. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកភាសាថៃ។
1.5. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកភាសាថៃពិសេស ។
1.6. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តទូទៅ ។
1.7. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកសិល្បៈវិទ្យា ។
1.8. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកអប់រំសង្គមវិទ្យា។
1.9. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកគីមីវិទ្យា។
1.10. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែករូបវិទ្យា ។
1.11. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែងការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកជីវវិទ្យា។
1.12. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកអប់រំ កុំព្យូទ័រ ។
1.13. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកអប់រំបច្ចេកវិទ្យានិងការបង្កើតថ្មី ។
1.14. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកការអប់រំកាយ។
1.15. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកតន្ត្រី។
1.16. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែករបាំបុរាណថៃ។
1.17. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកការអប់រំឧស្សាហកម្ម ។
1.18. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកការសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនា។
1.19. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកការសិក្សាអប់រំ ផ្នែកចិត្តវិទ្យាការប្រឹក្សានិងការណែនាំ -ភាសាថៃ។


2. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត 2.1. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកគីមីវិទ្យា។
2.2. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែករូបវិទ្យា ។
2.3. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត កសិកម្ម។
2.4. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា។
2.5. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ។
2.6. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។
2.7. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាអាហារ។
2.8. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តបរិស្ថាន។
2.9. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកភូមិសាស្រ្ត។
2.10.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកីឡានិងលំហាត់ប្រាណ ។
2.11. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកជីវវិទ្យា។
2.12. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពេទ្យសត្វ។
2.13. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកស្ថិតិអនុវត្ត។
2.14. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា។
2.15. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកការងារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព។


3. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល 3.1. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសហគមន៍។


4.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈ 4.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកភាសាថៃ។
4.2.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ។
4.3.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកពាណិជ្ជកម្មភាសាអង់គ្លេស ។
4.4.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកភាសាជប៉ុន។
4.5.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកភាសាចិន។
4.6.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងបណ្ណាល័យវិទ្យា ។
4.7.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍។
4.8.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ ។
4.9.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសិល្បៈផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម។


5.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តច្បាប់ 5.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តច្បាប់។


6.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តរដ្ឋបាលសាធារណៈ 6.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តរដ្ឋបាលសាធារណៈ ផ្នែកបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋបាល សាធារណៈ។


7.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តវិចិត្រសិល្បៈ 7.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តវិចិត្រសិល្បៈ ផ្នែកការឌីសាញទំនាក់ទំនងសិល្បៈគំនូរ។
7.2.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកសិល្បៈគំនូរ។


8.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្ម 8.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកការឌីសាញ។
8.2.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំណង់។
8.3.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម ។
8.4.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកនិង
បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ ។
8.5.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសេរ៉ាមិច ។
8.6.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកការឌីសាញផលិតផលឧស្សាហកម្ម ។
8.7.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម ។
8.8.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអេឡិ
ចត្រូនិកនិងទូរគមនាគមន៍ (កម្មវិធីបន្ត) ។
8.9.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំណង់។


9.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តស្ថាបត្យកម្ម 9.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តស្ថាបត្យកម្ម ផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម។


10.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តការ
ទំនាក់ទំនងសិល្បៈគំនូរ
10.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តការទំនាក់ទំនងសិល្បៈគំនូរ។


11.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម 11.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកការគ្រប់គ្រង ។
11.2.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកទីផ្សារ។
11.3.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកុំព្យូទ័រ ។
11.4.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាថៃការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។
11. 5.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សាខាហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ។
11.6.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកការគ្រប់គ្រង ។
11.7.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកទីផ្សារ។
11.8.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាថៃការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។
11.9.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។


12.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច 12.1.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ។


13.មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ 13.1. មុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ។
កំរិតអនុបណ្ឌិតមាន 15 មុខវិជ្ជាដូចជា មុខវិជ្ជា ។
1. មុខវិជ្ជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រូមាន 5 មុខវិជ្ជា។
2. មុខវិជ្ជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមាន 4 មុខវិជ្ជា។
3. មុខវិជ្ជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក សុខភាពសាធារណៈមាន 1 មុខវិជ្ជា។
4. មុខវិជ្ជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រសិល្បៈមាន 2 មុខវិជ្ជា។
5. មុខវិជ្ជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈមាន 1 មុខវិជ្ជា។
6. មុខវិជ្ជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក សិល្បៈគំនូរមាន 1 មុខវិជ្ជា។
7. មុខវិជ្ជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមាន 1 មុខវិជ្ជា។


កំរិតបណ្ឌិតមាន3មុខវិជ្ជាដូចជា
1. មុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងការអប់រំ ។
2. មុខវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យាការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន។
3. មុខវិជ្ជា ការសិក្សានិងការបង្រៀន។


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses