Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
142 
2
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมผังเมืองท้องถิ่น  
146 
3
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการธรรมาภิบาลยุคเปลี่ยนผ่านกับบทบาท ปปช. ในระดับท้องถิ่น 
177 
4
โครงการเดินเทิดพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี 19 สถาบัน แม่จูงลูก สู่ความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 
216 
5
การอบรมการใช้งานระบบสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
288 
6
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ  
162 
7
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 
231 
8
ขอเชิญบุคลากรสายสอนที่สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่นที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4 
191 
9
ข่าวจากโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ใหญ่สุด สวยสุด ภาพสีน้ำมัน ในหลวง-พระราชินี ที่ราชภัฏโคราช 
209 
10
จัดสอบ TOEIC 9 พฤษภาคม 2558 
437 
11
กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 NRRU Young Ambassador 2015 
254 
12
รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา จำนวน 20 คน 
190 
13
พุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ หลวงพ่อทอง พุทธศิลป์คืนถิ่นลำปลายมาศ ทัศนศิลป์ มรภ.โคราชร่วมแรงศรัทธา วัดอัมพวันวิปสัสนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
208 
14
คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมใจทอดผ้าป่าวัดสามัคคีชัย บ้านหนองบัวใต้ จ.หนองบัวลำ 
197 
15
นิทรรศการและเสวนา เจ้าฟ้าสิรินธร ในดวงใจ 
231 
16
งานทุนและแนะแนว ได้ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้กับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
203 
17
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันละครโคราช รอบชิงชนะเลิศ 
177 
18
จิตรกรรม วังน้ำเขียว สุนทรียภาพแห่งขุนเขาของชาวโคราช 
188 
19
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตท้องถิ่นกับธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
234 
20
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 9 
196 
21
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันละครโคราช รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
134 
22
อธิการบดี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
140 
23
ก้าวย่างทางทัศนศิลป์ ศิลปิน ศิลปะ สู่ทศวรรษหน้า 
137 
24
โครงการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์ ปสุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์โคนม อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ทำการตรวจโรคในเลือดของโคนม 
142 
25
To Be Number One Teen Dancercise NRRU 2015 
166 
26
โครงการ Kids Camp 2015 
460 
27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันละครโคราช รอบคัดเลือก 
140 
28
ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราช ยอดเยี่ยมคว้ารางวัลที่ 1 ของประเทศ ประติมากรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 
211 
29
ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ปีการศึกษา 2557 เทิดไท้พระผู้ทรงเป็น ครูแห่งแผ่นดิน 
457 
30
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
413 
31
ขอเชิญชมการแข่งขันเทควันโด ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ ม.นาซาเรซ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 
320 
32
สร้างสรรค์งานศิลป์ผ่านศิลปิน ไทย-ลาว 
338 
33
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน 
345 
34
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา (liaison) 
372 
35
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) 
751 
36
รับสมัครอาสาสมัครผู้แปลภาษา (Liaison) ปฏิบัติหน้าที่ในงานมหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 
470 
37
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย (การพัฒนานักวิจัยใหม่) 
404 
38
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 69/2557 ที่องค์กรการปกครองท้องถิ่นควรทราบ 
375 
39
ทัศนศิลป์โคราชออกค่ายจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน-วัด บ้านกลางใหญ่ 
426 
40
ศิลปะเพื่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ปิดสวยด้วยเงินบริจาคกว่า 6 แสน 
343 
41
หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2558 : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
499 
42
แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงบุคลากรท่านใดที่ สั่งซื้อ Microsoft Surface RT เมื่อต้นปี 2557  
616 
43
โครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
802 
44
อาจารย์ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราชสร้างชื่อ คว้ารางวัลที่ 2 ของประเทศ 
682 
45
ทัศนศิลป์โคราชจัดใหญ่ ศิลปะเพื่อความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 
632 
46
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ 
344 
47
นักศึกษาทัศนศิลป์ คว้า 3 ทุน “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
630 
48
ทัศนศิลป์ โคราชจัดใหญ่งานไหว้ครู บูชาพระพิฆเนศวร 
647 
49
โครงการหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
761 
50
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2557 
586 
51
122 ปี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี รำลึก 
581 
52
ผู้ที่สนใจเขียนข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558  
467 
53
ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
510 
54
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์สู่ระดับสากล 
398 
55
จดหมายข่าวสถาบันภาษา ฉบับ เดือนสิงหาคม 2557  
460 
56
รับอาสาสมัครผู้แปลภาษาในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง อายุต่ำกว่า 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 
440 
57
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้าประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ (รอบแรก) 
427 
58
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์และภาพถ่ายงานทรัพย์สินทางปัญญา  
551 
59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน มนุษยศาสตร์ วิชาการ 57 
648 
60
ขยายเวลาการรับสมัคร การประกวด มิสนครรราชสีมาเกมส์ 
549 
61
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ได้จัดการแสดงนิทรรศการผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ ชุด รูปทรงที่ตกผลึกจากภูมิปัญญา” 
432 
62
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาซาติ ICDIM 2014 
473 
63
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 
477 
64
ขอเชิญนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการเอช เพื่อจิตอาสาพัฒนาสังคม 
378 
65
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Design Trends 2013 
454 
66
พุทธศิลป์คืนถิ่นลำปลายมาศ ศรัทธาพุทธศาสนิกชน คับคั่ง 
424 
67
จดหมายข่าวสถาบันภาษา ฉบับ เดือนกรกฎมคม 2557  
772 
68
เสวนาวิชาการ เรื่อง ตามรอยปาจิต-อรพิม บนเส้นทางสายตำนาน ไทย-ลาว-เขมร 
952 
69
คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดูงาน หอศิลป์จินตนาการ 
831 
70
กิจกรรม Library Tour 2014 
796 
71
เชิญสาวงาม เข้าร่วมประกวด Miss Sport Ambassadors มิสนครรราชสีมาเกมส์ 
1,266 
72
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2556  
827 
73
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานทุนและงานแนะแนว สำหรับนักศึกษาที่จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
937 
74
รับสมัครนักศึกษา แปลภาษาให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย 
835 
75
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
822 
76
จดหมายข่าวสถาบันภาษา ฉบับ เดือนมิถุนายน 2557  
623 
77
ประกาศ นักศึกษาที่ไม่มาเบิกคืน ลงทะเบียนส่วนเกิน มีสถานะลาพักการศึกษา พ้นสภาพนักศึกษา หรือลาออก ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  
601 
78
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน (เฉพาะผู้กู้ยืมที่สำรองจ่ายไปก่อน) 
719 
79
สถาบันภาษาให้บริการชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมา 
566 
80
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มาติดต่อแก้ไขสัญญา ณ ห้องงานทุนและแนะแนว  
694 
81
สถาบันภาษาให้บริการชุมชน สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
608 
82
โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557 
1,468 
83
ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน หรือ ASEAN Camp) 
1,281 
84
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2556 
1,032 
85
ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ครั้งที่ 9 พร้อมเฉลย 
1,447 
86
โครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 
1,721 
87
ประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านที่สั่งจอง แท็บเล็ต Microsoft sureface  
1,049 
88
โครงการ Smart Thailand (CT Free Wi Fi) 
1,123 
89
ร่วมบริจาคโลหิต บริเวณหัวลำโพง ม.ราชภัฏนครราชสีมา 
2,409 
90
โครงการบริจาคเงินเพื่อห้องสมุดศิลปะความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ทะลุเป้ายอดกว่า6แสน 
1,620 
91
คณาจารย์นักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ร่วมใจทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ที่บ้านสิงห์ จ.ยโสธร 
1,906 
92
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1,234 
93
แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกองทุนสวัสดิการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
1,954 
94
ระบบค้นหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,581 
95
เพลงราชภัฏ ราชสีมา 
3,972 
96
เพลง NRRU 
2,854 

free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses