Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Emblem)
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558
Korat International Art and Cultural Festival 2015
ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2558
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

*****************************************************************

 

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศผลการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์แล้ว โดยได้ผู้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมชาย  นิลแก้ว

          ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ (Emblem) เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Korat International Art and Cultural Festival 2015) เพื่อนำสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เทศกาลดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นั้นคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตัดสินเป็น ผู้ชนะเลิศการประกวด คือ นายสมชาย  นิลแก้ว ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

แนวคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบ

          โคราชเป็นประตู่สู่ภาคอีสาน คำขวัญประจำจังหวัด คือ ”ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” จากอดีตถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้สะท้อนภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีความหลากหลายในศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางสถาปัตยกรรม อาทิ ปราสาทหินพิมาย เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหม เครื่องดนตรี (แคน) ย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศรัทธาของชาวโคราช และประชาชนชาวไทยทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด รวมถึงเขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวโคราช ให้มีความอุดมสมบูรณ์... คือ สายน้ำลำตะลอง ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของโคราช จึงนำมาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ “เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558” โดยมีรายละเอียดดังนี้

          K : Korat เป็นการผสมผสานระหว่าง แคน เกี่ยวตวัดรูปพญานาคสื่อถึงสายน้ำลำตะคอง ลายกนกไทยสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

          O : เป็นรูปโลก สื่อถึงเทศกาลนานาชาติ

          สีทอง : สื่อถึงการสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายอายุนับ 1,000 กว่าปี

          สีน้ำตาล : สื่อถึงประวัติศาสตร์และคุณค่าความเจริญทางวัฒนธรรมของโคราช

          สีเขียว : แทนความอุดมสมบูรณ์ทรัยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557    โดย ผู้ดูแลระบบ
อ่าน 2,008 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses