Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558 และมีโอกาสร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นเวลา 5 วัน

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

          1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          2. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษาต้องเข้ารับการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  2 – 6 มิถุนายน 2558 (สำหรับนักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมโครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้ว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อีก)

          3. ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558

 

***สิทธิพิเศษ ***

          นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 1 คน จะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อทำกิจกรรมสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก รวมทั้งร่วมกิจกรรมอื่นๆ เป็นเวลา 5 วันโดยได้รับทุนสนับสนุนในการเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเจมส์คุก

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

          1. ใบสมัคร (นักศึกษาสามารถรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว )

          2. รูปถ่ายในชุดนักศึกษาขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

          4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

          นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ) ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2558 ตามวันและเวลาราชการ

 

การคัดเลือก

          ผู้สมัครจะต้องทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนี้

          1. สอบ Prepared speech หัวข้อ “Benefits of participating in the exchange project to myself and NRRU” โดยใช้เวลา 5 - 7 นาที

          2. สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การให้คะแนน

          การสอบ Prepared speech มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

          1. ความถูกต้องของภาษา 10 คะแนน

          2. การเรียบเรียงเนื้อหา 5 คะแนน

          3. เนื้อหาสาระ 5 คะแนน

          4. ทักษะการนำเสนอได้แก่ ภาษาท่าทางและการบริหารเวลา 5 คะแนน

          การสอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

          1. ทักษะทางภาษา 10 คะแนน

          2. บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อความหมาย 5 คะแนน

          3. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 5 คะแนน

          4. ทัศนคติและแนวคิด 5 คะแนน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษาและเป็นตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะประกาศในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทาง www.nrru.ac.th

หมายเหตุ

          ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2558 หากไม่เข้าอบรมจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา

          ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยเจมส์คุกเครือรัฐออสเตรเลียต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม  2558 หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดด้วยตนเอง

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว หรือ โทร. 044 009009 ต่อ 1548 ในวันและเวลาราชการ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558    โดย ผู้ดูแลระบบ
อ่าน 288 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت