Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจากโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์
 ใหญ่สุด สวยสุด ภาพสีน้ำมัน “ในหลวง-พระราชินี” ที่ราชภัฏโคราช

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ เป็นสถาบันหลักที่ผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม ประเทศชาติมาอย่างยาวนานมากกว่า ๙๐ ปี ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีพื้นที่ราว ๑๗๐ ไร่ ประกอบไปด้วย อาคาร สิ่งก่อสร้าง สำนักงานและพื้นที่ใช้สอยด้านอื่นๆ แต่เนื่องจากบริบทโดยทั่วไปยังขาดเรื่องมิติแห่งความงดงามทางด้านสุนทรียภาพ ผลงานศิลปกรรมเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าภูมิปัญญาของมนุษย์  การใช้ผลงานศิลปกรรมติดตั้งทั้งภายใน ภายนอกอาคาร สำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา หรือสวนพักผ่อนหย่อนใจในสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” ถึงไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นความท้าทายในเรื่องสุนทรียภาพ ให้แก่สาธารณชนได้ชื่นชมและสัมผัสกับมิติที่งดงาม อันเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ โครงการนี้ผ่านการเห็นชอบจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้ว 

     ดังนั้นการเติมเต็มในบริบทของความงามที่ยังขาดหายไป จึงมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมเติมต่อสุนทรียภาพ และมโนธรรมสำนึกในมิติการรับรู้ของนิสิตนักศึกษาและประชาชน ตามหลักการทางทัศนศิลป์ที่สะท้อนผ่านผลงาน ให้เป็นไปในรูปแบบสากลผ่านองค์กร ภาครัฐหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาเป็นต้น ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวว่า พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของ อ.ทองไมย์ เทพราม และ อ.วนัด อ่างสุวรรณ ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ มีขนาดความสูงรวมกรอบแล้ว 5 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว “คำว่า ราชภัฏ แปลว่า คนของพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือมหาวิทยาลัยของพระราชา” ถือเป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสวยงามที่สุด ที่จะสัมผัสได้ตามหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาในประเทศขณะนี้ เป็นการเสริมส่งพระเกียรติยศของพระองศ์ท่านทั้ง 2 ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพราะทั้งสองพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมือง และพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทางคณะผู้จัดทำได้นำไปติดตั้งภายในหอประชุมขนาดใหญ่ อาคาร 31 ตึกยุพราชเบญจมงคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558    โดย ผู้ดูแลระบบ
อ่าน 236 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses