Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจากโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์
 ใหญ่สุด สวยสุด ภาพสีน้ำมัน “ในหลวง-พระราชินี” ที่ราชภัฏโคราช

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ เป็นสถาบันหลักที่ผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม ประเทศชาติมาอย่างยาวนานมากกว่า ๙๐ ปี ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีพื้นที่ราว ๑๗๐ ไร่ ประกอบไปด้วย อาคาร สิ่งก่อสร้าง สำนักงานและพื้นที่ใช้สอยด้านอื่นๆ แต่เนื่องจากบริบทโดยทั่วไปยังขาดเรื่องมิติแห่งความงดงามทางด้านสุนทรียภาพ ผลงานศิลปกรรมเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าภูมิปัญญาของมนุษย์  การใช้ผลงานศิลปกรรมติดตั้งทั้งภายใน ภายนอกอาคาร สำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา หรือสวนพักผ่อนหย่อนใจในสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” ถึงไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นความท้าทายในเรื่องสุนทรียภาพ ให้แก่สาธารณชนได้ชื่นชมและสัมผัสกับมิติที่งดงาม อันเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ โครงการนี้ผ่านการเห็นชอบจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้ว 

     ดังนั้นการเติมเต็มในบริบทของความงามที่ยังขาดหายไป จึงมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมเติมต่อสุนทรียภาพ และมโนธรรมสำนึกในมิติการรับรู้ของนิสิตนักศึกษาและประชาชน ตามหลักการทางทัศนศิลป์ที่สะท้อนผ่านผลงาน ให้เป็นไปในรูปแบบสากลผ่านองค์กร ภาครัฐหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาเป็นต้น ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวว่า พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของ อ.ทองไมย์ เทพราม และ อ.วนัด อ่างสุวรรณ ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าใบ มีขนาดความสูงรวมกรอบแล้ว 5 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว “คำว่า ราชภัฏ แปลว่า คนของพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือมหาวิทยาลัยของพระราชา” ถือเป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสวยงามที่สุด ที่จะสัมผัสได้ตามหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาในประเทศขณะนี้ เป็นการเสริมส่งพระเกียรติยศของพระองศ์ท่านทั้ง 2 ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพราะทั้งสองพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมือง และพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทางคณะผู้จัดทำได้นำไปติดตั้งภายในหอประชุมขนาดใหญ่ อาคาร 31 ตึกยุพราชเบญจมงคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558    โดย ผู้ดูแลระบบ
อ่าน 296 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت