Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ҾԨ
 

 

 

 

 

เตรียมพร้อมรับอาเซียน จัดพิธี MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กับ Malaysian Hospitality College ประเทศมาเลเซีย


          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา กับ Malaysian Hospitality College ประเทศมาเลเซีย โดยมีอธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการหารือในกิจกรรมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งกันและกัน

          ทั้งนี้การลงนามข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านภาษา การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ อันเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานการศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งทางด้านการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ระหว่างกันในเบื้องต้น จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะด้านการศึกษา

          ด้วยเหตุนี้เอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้ร่วมกับ Malaysian Hospitality College ประเทศมาเลเซีย จัดให้มีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้ก่อให้เกิดศักยภาพของการพัฒนาด้านการศึกษาให้สอดรับกับกรอบแนวคิดของประเทศ อันจะนำ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปfree webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت