Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ҾԨ




 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยนำนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน) เข้าร่วมพิธี
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชยาวุธ จันทร เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษาใหม่
     จากนั้นนักศึกษากล่าวคำสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวางพวงมาลา ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ต่อด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตน และร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย นำโดยนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ตามด้วยพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ และปิดท้ายด้วยการสักการะท้าวสุรนารีของนักศึกษาใหม่ เป็นอันเสร็จพิธี
     สำหรับพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,650 คน ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาจำนวนหนึ่ง มาจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 2-5 ปี เพื่อให้การดำเนินชีวิตของนักศึกษาเป็นไปด้วยความสุข ความปลอดภัย และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้นำนักศึกษาดังกล่าวมาสักการะท่านท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครราชสีมา ให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้นักศึกษาได้ศึกษาจบตามความมุ่งหมาย และพบแต่ความสุข ความเจริญ และมีความก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป



free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت