Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ҾԨ
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา พุทธบารมี สัมพุทธชยันตี ครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา ซึ่งนำโดยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.สุนทรี ศิริอังกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อธิพัชร ทวีชาติ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากการรวมพลังความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้มีจำนวนเงินถึง 66,000 บาท
    "วิสาขบูชา พุทธบารมี" งานบุญยิ่งใหญ่ที่จังหวัดนคราชสีมา จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในปีมหามงคลพุทธชยันตีครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในงานได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 7 พระองค์ ซึ่งอัญเชิญจากประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย วัดในกรุงเทพฯ และจังหวัดนครราชสีมา มาประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนกราบสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ เรียนรู้ประวัติพระธาตุเจดีย์ 5 พระองค์ หลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิ พระปฐมเจดีย์ปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย เป็นพุทธสถานที่เป็นศรีสง่าของจังหวัดนครปฐม ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ พระบรมบรรพต หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "ภูเขาทอง" ปูชนียสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานที่วัดบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะสงฆ์ชาวลังกาเป็นผู้สร้างพระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
     ร่วมศึกษานิทรรศการตามรอยบาทพระศาสดา ย้อนรอยเส้นทางธรรมจากชมพูทวีป สู่ดินแดนสุวรรณภูมิศึกษาเรื่องราวการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด 2,600 ปี พร้อมชมสารคดีค้นพบแผ่นดินเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อิ่มบุญด้วยการฟังธรรมบรรยายโดยพระธรรมวิทยากรชื่อดังในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ที่มาแสดงธรรมมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกครบ 26 สัมพุทธศตวรรษ ซึ่งการฟังธรรมจัดเป็น 1 ในบุญกิริยาวัตถุ 10 (ธัมทเทศนามัย บุญสำเร็จด้วยการฟัง) ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความดี ในการพัฒนาตนให้มีความคิดสติปัญญาที่ถูกต้องเป็นเหตุแห่งความสุขแท้ และเจริญงอกงาม ในพระพุทธศาสนาต่อไปfree webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت