Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ҾԨ
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

ราชภัฏโคราชรับน้องสร้างสรรค์ "พี่น้องสัมพันธ์"
คล้องใจรุ่นพี่รุ่นน้องตะโกราย

       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม "พี่น้องสัมพันธ์ ประจำปี 2555" ซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับ น้องใหม่ที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนานและมีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ทำให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภูมิใจในสถาบัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ เสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา ปราศจากความรุนแรงหรือความไม่เหมาะสมของกิจกรรม
       โดยกิจกรรมเริ่มจากการรับน้องภายในของแต่ละคณะประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกฐานแล้วจึงมาพร้อมกัน ณ สนามฟุตบอล เพื่อเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ คุณกำปั่น บ้านแท่น เป็นหมอขวัญ หลังจากเสร็จพิธีจึงมีการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มเรียนระดับอุดมศึกษา
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี กล่าวว่า การดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการเป็นนักศึกษา แต่ในการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยยังมีสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมมหาวิทยาลัย และการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมนี้จะทำให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการหล่อหลอมความเป็นหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าด้วยกัน โดยปลูกฝังความเป็นพี่น้อง ความภูมิใจในสถาบัน มีความรัก ความสามัคคีมีน้ำใจ และการช่วยเหลือแนะนำให้น้องใหม่สามารถดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขfree webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت