Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมผังเมืองท้องถิ่น  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการธรรมาภิบาลยุคเปลี่ยนผ่านกับบทบาท ปปช. ในระดับท้องถิ่น  
โครงการเดินเทิดพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี 19 สถาบัน แม่จูงลูก สู่ความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว  
การอบรมการใช้งานระบบสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ  
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ  
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3  
ขอเชิญบุคลากรสายสอนที่สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่นที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4  
ข่าวจากโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ใหญ่สุด สวยสุด ภาพสีน้ำมัน ในหลวง-พระราชินี ที่ราชภัฏโคราช  
จัดสอบ TOEIC 9 พฤษภาคม 2558  
กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 NRRU Young Ambassador 2015  
รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา จำนวน 20 คน  
พุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ หลวงพ่อทอง พุทธศิลป์คืนถิ่นลำปลายมาศ ทัศนศิลป์ มรภ.โคราชร่วมแรงศรัทธา วัดอัมพวันวิปสัสนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  
คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมใจทอดผ้าป่าวัดสามัคคีชัย บ้านหนองบัวใต้ จ.หนองบัวลำ  
นิทรรศการและเสวนา เจ้าฟ้าสิรินธร ในดวงใจ  
งานทุนและแนะแนว ได้ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้กับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันละครโคราช รอบชิงชนะเลิศ  
จิตรกรรม วังน้ำเขียว สุนทรียภาพแห่งขุนเขาของชาวโคราช  
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตท้องถิ่นกับธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 9  
>>อ่านข่าวทั้งหมด   การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มคอ.3 / มคอ.5
แผนการบริหารความต่อเนื่อง
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
รายงานข้อมูล NRRU
ประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระบบประเมินอาจารย์
ประเมินความพึงพอใจ
CHE QA online
แบบประเมินเว็บไซต์
บทเรียน Online
U-SIM
NRRU MIS
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
eDLTV
E-Document 2014
หมายเลขโทรศัพท์
สำนักวิทยบริการ
งานทุนและงานแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
กองวิเทศสัมพันธ์
เครือข่ายหน่วยฯ
ศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว
UBI & TLO
SAR NRRU
UBI เครือข่ายฯ

free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses